Koolmeister Karl Püttsepp

Hiljuti lisasin siia fotod Vastseliina esemetest Soome rahvamuuseumi kogus 4106. Esemed on Eestist Soome ostnud siin blogis tuttav härra A. O. Heikel, kes oli Soome Rahvamuuseumi teadlane. Vastseliina või Võru esemed saatis talle Eesti koolmeister Karl Püttsepp, keda Heikel kohtas oma kolmandal ekspeditsioonil “Läänemere maakondadesse” Setumaal. Aprillis 1902 sai Püttsepp Heikelilt esemete kogumiseks 50 rubla ja hiljem lisaks 20 rubla. Nende eest suutis ta hankida ühe meeste ja ühe naiste rõivastukomplekti pealis- ja talveriietega. Esemed on ilmselt pärit Võrumaa idapoolsest servast, päritoluks on mainitud Wastseliina. Koolmeistri elukoht Laserova on nüüd Venemaa poole jäänud.

Korjamine läks ilmselt vaevaliselt, sest asjad saatis koolmeister Helsingisse alles oktoobris. Helsingi rahvamuuseumi arhiivist leidsin Lazerovast saadetud neli postkaarti ja ühe kirja.

IMG_4404.JPG

Austatud Herra Heikel!
Pean wabandama, et wanad eesti rõivaid weel ei ole ära saadetud. On wäga waev löiva [leida], ja ka saada. Enämbüli egal ütel wanad mälestuse asjad, ei taheta kuigi ära müüwä. Mõni asi weel puudub. Loodan Juuni Kuul ära saata. Teid laheste, ja auupaklikult tervitades K. Püttsepp Koolmeister

Lazerowas 29 Mail 1902

Austatud Herra Heikel.
Et Wõrro linnas 31 Augustil, ja 1 Septembril (meie kallendri järele) wana eesti rõivaste, ja asjade wäljanäitus (Austellung) saab olema selleperast olen wiiwitanu Teie asju ära saatmisega. Aga saab säält ka weel mõni esieralik asi. Muidu on kõik joba walmis pea ära saatmise tarbis. Teid lahkeste terwitades.
Carl Pütsep Koolmeister. Laserowas 27 Aug 1902

Koolmeister Püttsepast jääb sõnumitest väga muhe mulje. Oma ainukeses pikemas kirjas (oktoobris 1902) põhjendab ta asjade saatmisega viivitamist näiteks sellega et “arwasin: ega neist ni rutt, ehk nii ainult waja ei ole. Ommetegi na ükskõrd ikka sinna jõudwa.” Naine polnud ka kodus, ja puudu oli üks talvekübar. Talvekübara suutis Püttsepp leida ja asjad läksid teele juba nädala jooksul.

IMG_4410.JPG

Kõrgest austatud Herra Heikel!
Pean wabandama, et mina Teile ei ole kirjutanu, ja kõike teada andnu.
Selleperast ei pruugi Teil mitte kahtlane (Unsriher) olla. Mina olen kakskümmend rubl (20 r) kätte saanu, ja olen ka kõik nii häste toimetanu (ekspetiert) kui wõimalik olli. Kõik loodan mina Teie meele pealt olevat; ennegi 6 päiwa pilti, mis mina olen lasknu wannu eesti rõivastega üles wõtta, ehk need ei saa waest Teie meele järele olema.

Asjade ära saatmisega olen mina selleperast nii kaugus wiibinu, et mina tahtsen ikka kõik asjad täieste kätte saada. Nüüd puudup weel üks meeste talwe kübar, wai müts, ja loodan ka seda wast pea kätte saada. Kui olen saanu, sis saadan kohe kõik asjad ära. Wiiwitasin ka toperast, et arwasin: ega neist ni rutt, ehk nii ainult waja ei ole. Ommetegi na ükskõrd ikka sinna jõudwa. Rahaga loodan ka läbi tulla. Palun sis weel üks nädal oodata. Mino naine ei ole koton, kes mul awitasi kõrra perast sisse pakkida.

Kui Teie johute Herra Ekmanniga kokku saama, sis terwitage Taad südamest mino nimel. Ka paluge et Tema minole kirjotasi omast elost, ja kuis suvi Teie pool on olnu, ja kuis wilja saak? Mina kirjotasi kül Temale, aga ei tia kus Ta elab? Loodan sis, et Teie mino peale pahane ei ole; wad et Teie minoga leplikult kannatama Saate.
Teid südamest tervitades, Teie alandlik
Karl Pütsepp Koolmeister
Laserowas 9-,22 Octobril 1902
Pean weel ütlema: Kül on nüüd waew ja raske wannu asju kätte saada. Kellel wast ongi, ei taha kalli raha eest ära anda. On jo mälestuseks kirjetu.

IMG_4407.JPG

Heikel sai asjad ilusasti kätte ja saatis koolmeistrile ka väikese vaevatasu.

Austatud Herra Heikel!
Wist olet joba mino pikemba kirja, kõige teädüsega kätte saanu (8). Täis rehnungi löwwat asjade mant. Nüüd saada Teile wiimatse teadüse perä rehnungiga. Olen kõik asjad, 29 Oktobril (meie kallendri järele) ära saatnu. Kõik saatmise kulu, kirja margitega, ja kasti köitmise nööriga kokku 1 rubl 78 kop. Palun minole teada anda, kui asjad olete kätte saanu. Teid söämest terwitades aupaklikult Laserowos 29 Okt 1902. K. Pütsep Koolmeister

Laserowas
19 Dec 1902
Kõrgest austatud Herra Heikel!
Wäga hea meelega olen Teie raha kirja 5 rublaga kätte saanud. Ja tänan Teid w’ga, et Teie olete ka mino waewa peale mötelnud. Sõbast ei ole mina weel midagi teadust saanu. Wast weel edaspidi. Sõbast wõite TEie Pernu Wiljandi ja Tallinna poolt teadust otsita, waest ehk leiate säält? Teid weel kord südamest tänades, ja lahkest terwitades. Carl Püttsepp

Koolmeister Püttsepa kohta võib rohkem lugeda allolevatest ajalehtedest:
Kaja nr 220, 23 sept 1926 lk 6.
Eesti Kirik nr 3, 21 jaan 1937

Genis: Karl Pütsep (1854), andmed klapivad eelnevate ajalehtedega. Foto arvatavasti siiski tema pojast, Karl Pütsep lauluõpetajast.
Foto Karl Pütsep, Liiso Pütsep lastega. 

Laaserova asukoht kaardil (Jääb Petseri ja Vastseliina vahepeale)

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s